Нагадуємо, що згідно ч. 7 ст.34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.
З 01.01.2021 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становитиме 2270 гривні.
Враховуючи вищевикладене, розміри адміністративного збору за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, за виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника з 1 січня 2021 року становлять:

1) за державну реєстрацію права власності (у тому числі довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань) – 230 грн.

За державну реєстрацію права власності (у тому числі довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань), проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:
у строк два робочі дні – 2270 грн.;
у строк один робочий день – 4540 грн.;
у строк 2 години – 11350 грн.

2) за державну реєстрацію інших речових прав, похідних від права власності – 110 грн.
За державну реєстрацію інших речових прав, похідних від права власності, проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:
у строк два робочі дні – 1140 грн.;
у строк один робочий день – 2270 грн.;
у строк 2 години – 5680 грн.

3) за державну реєстрацію обтяжень речових прав – 110 грн.
4) за виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника – 90 грн.
5) за отримання інформації з Державного реєстру в паперовій формі – 60 грн.
6) за надання відомостей з ДЗК у формі витягу – 113,50 грн.