Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради нагадує, що 08 червня 2021 року за № 768/36390 Міністерством юстиції України зареєстровано наказ Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» (далі – Наказ про структуру власності).
Звертаємо увагу, що відповідно до частини четвертої розділу X Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) мають міститися відомості про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ) та які зареєстровані до набрання чинності Наказом про структуру власності, з дня набрання чинності таким актом протягом трьох місяців мають подати державному реєстратору документи для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ.
Виключенням є юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі відомості про КБВ не передбачені, зокрема адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, державні та комунальні підприємства, установи, організації.
Таким чином, у період з 11 липня 2021 року по 10 жовтня 2021 року (включно) необхідно подати до Центрів надання адміністративних послуг документи, передбачені законом, та здійснити оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ.
Із зразками складання схематичного зображення структури власності можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України у рубриці «Фінансовий моніторинг» за посиланням:
https://mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_ownership_structure-517.
Також слід зазначити, що згідно з частиною 22 статті 17 Закону про реєстрацію юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про КБВ та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про КБВ юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
Зазначаємо, що діючим законодавством саме на юридичну особу (в особі її керівника чи іншої уповноваженої особи) покладено обов’язок підтримувати відомості про КБВ в актуальному стані та вживати заходів щодо вчасного оновлення таких відомостей в Єдиному державному реєстрі. При цьому, підстави для відмови у проведенні такої реєстраційної дії Закон про реєстрацію не передбачає. Слід зазначити, що несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом про реєстрацію інформації про КБВ або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про КБВ є адміністративним правопорушенням, відповідальність за вчинення якого встановлена частиною шостою статті 166-11 Кодексу про адміністративні правопорушення. Відповідно до статті 255 Кодексу про адміністративні правопорушення протоколи про зазначене правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи Міністерства юстиції України.