Міністерством фінансів України на своєму сайті 20.09.2021 опубліковано нові зразки складання схематичного зображення структури власності.
Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради нагадує, що до 10 жовтня 2021 року (включно) необхідно подати до Центрів надання адміністративних послуг документи, передбачені законом, та здійснити оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ) юридичних осіб.
Виключенням є юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) відомості про КБВ не передбачені, зокрема адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, державні та комунальні підприємства, установи, організації.
Із новими зразками складання схематичного зображення структури власності можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України у рубриці «Фінансовий моніторинг» або за посиланням:
https://mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_ownership_structure-517.
Також слід зазначити, що згідно з частиною 22 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про КБВ та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про КБВ юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
Зазначаємо, що діючим законодавством саме на юридичну особу (в особі її керівника чи іншої уповноваженої особи) покладено обов’язок підтримувати відомості про КБВ в актуальному стані та вживати заходів щодо вчасного оновлення таких відомостей в Єдиному державному реєстрі. При цьому, підстави для відмови у проведенні такої реєстраційної дії Закон не передбачає. Слід зазначити, що несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом інформації про КБВ або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про КБВ є адміністративним правопорушенням, відповідальність за вчинення якого встановлена частиною шостою статті 166-11 Кодексу про адміністративні правопорушення. Відповідно до статті 255 Кодексу про адміністративні правопорушення протоколи про зазначене правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи Міністерства юстиції України.