З метою спрощення реєстраційної процедури, забезпечення зручного та інтуїтивного пошуку необхідної форми заяви, полегшення та прискорення процесу заповнення відповідних документів Міністерством юстиції України затверджено нові форми заяв, що подаються для державної реєстрації (наказ Міністерства юстиції України від 29 березня 2023 року № 1158/5 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України», зареєстрований у Міністерстві юстиції 29 березня 2023 року за № 539/39595). Вони починають діяти з 01 травня 2023 року.

1)Заява щодо державної̈ реєстрації̈ фізичної̈ особи – підприємця (форма 1);
2) Заява щодо державної̈ реєстрації̈ юридичної̈ особи (крім громадських формувань та державних органів) (форма 2);
3)Заява щодо державної̈ реєстрації̈ юридичної̈ особи – органу влади (форма 3);
4) Заява щодо державної̈ реєстрації̈ відокремленого підрозділу юридичної̈ особи (форма 5);
5) Заява щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи, вимоги нотаріального засвідчення/посвідчення (форма 9).
Основні правила оформлення заяв, що подаються для державної реєстрації, такі:
1) заява заповнюється друкованими літерами;
2) якщо певна сторінка заяви не заповнюється через відсутність відомостей, що містяться на ній, така сторінка не підписується заявником і не подається. Кожна заповнена сторінка заяви підписується заявником;
3) друк заяви може здійснюватися з обох сторін аркуша;
4) при обранні певних полів у заяві проставляється знак «V» або інший подібний знак, що свідчитиме про обрання певного поля;

5) заповнення у заяві більше відомостей, ніж необхідно, не заборонено та не є підставою для зупинення розгляду документів (наприклад, для державної реєстрації припинення юридичної особи окрім обов’язкового внесення відомостей про ідентифікаційний код заявником може бути внесено відомості про організаційно-правову форму та назву. Аналогічно і при державній реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем).
Увага! Відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи подають та в подальшому оновлюють усі юридичні особи, крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, адвокатських бюро, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері нотаріату, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, публічних компаній (юридичних осіб, створених у формі публічного акціонерного товариства, акції яких допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі (регульованому ринку) з переліку іноземних фондових бірж (регульованих ринків), який формується в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, на які розповсюджуються вимоги щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників, рівнозначні тим, що були прийняті Європейським Союзом), державних та комунальних підприємств, установ, організацій, торгово-промислових палат, державних пенсійних фондів, житлово-будівельних кооперативів, дачних (дачно-будівельних) кооперативів, садівничих та гаражних (гаражно-будівельних) кооперативів (товариств), об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, асоціацій власників житлових будинків, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських кооперативних об’єднань, відокремлених структурних підрозділів із статусом юридичної особи (крім відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації).
Увага! Подання заяв в частині обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість та/або 3 включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу/фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, шляхом заповнення відповідних сторінок заяв буде здійснюватися з дня розміщення відповідного оголошення на вебсайті Міністерства юстиції України.