Найпоширеніші запитання та відповіді

 

РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

1. Які речові права та їх обтяження підлягають державній реєстрації?

Згідно ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державній реєстрації прав підлягають:
1) право власності та право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва;
2) речові права на нерухоме майно, похідні від права власності:
-право користування (сервітут);
-право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);
-право забудови земельної ділянки (суперфіцій);
-право господарського відання;
-право оперативного управління;
-право постійного користування та право оренди (суборенди) земельної ділянки;
-право користування (найму, оренди) будівлею або іншою капітальною спорудою (їх окремою частиною), що виникає на підставі договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не менш як три роки;
-право довірчої власності (крім права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань);
-інші речові права відповідно до закону;
4) обтяження речових прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва:
-заборона відчуження та/або користування;
-арешт;
-іпотека;
-вимога нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно, встановлена власником такого майна;
-податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва;
-інші обтяження відповідно до закону.

2. На яке нерухоме майно проводиться державна реєстрація прав?

Згідно ст.5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення.

2. На яке нерухоме майно проводиться державна реєстрація прав?

Згідно ст.5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення.

3. Ким може бути проведена державна реєстрація прав?

Згідно п. 5 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням нерухомого майна.
Державна реєстрація обтяжень речових прав проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.
Державна реєстрація прав проводиться за заявами у сфері державної реєстрації прав будь-яким державним реєстратором з урахуванням вимог, встановлених абзацами першим – третім цієї частини, крім випадку, передбаченого статтею 32-1 цього Закону.

4. Які документи необхідні для реєстрації прав власності на новостворений об’єкт нерухомого майна?

Відповідно до п. 41 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, для державної реєстрації права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна подаються:
1) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
2) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
3) документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси;
4) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);
5) договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної діяльності).

5. Які документи подаються для державної реєстрації права власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна?

Відповідно до п. 43 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна у результаті реконструкції такого об’єкта подаються:
1) документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт зареєстровано в Державному реєстрі прав);
2) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
3) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
4) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);
5) договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, реконструкція якого здійснювалася в результаті спільної діяльності).

6. Чи можливо зареєструвати право власності за померлим?

Відповідно до п. 66 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, для державної реєстрації права власності на підставі заяви спадкоємця подаються документи, необхідні для відповідної реєстрації, передбачені статтею 27 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та цим Порядком, що підтверджують набуття спадкодавцем права власності на нерухоме майно, витяг із Спадкового реєстру про наявність заведеної спадкової справи та документ, що містить відомості про склад спадкоємців, виданий нотаріусом чи уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, якими заведено відповідну спадкову справу.

7. Як подати документи для державної реєстрації речових прав та їх обтяжень?

Державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса, а також шляхом звернення до центрів надання адміністративних послуг.
Центри надання адміністративних послуг м. Запоріжжя знаходяться за адресами:
вул. Українська, 50, вул. Кияшка, 22, вул. Лізи Чайкіної, 56, вул. Чумаченка, 32., бул. Центральний, 27.

8. Які строки проведення державної реєстрації речових прав та їх обтяжень?

Згідно ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться у строк:
– п’ять робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав;
– два робочі дні (для державної реєстрації права власності та інших речових прав);
– один робочий день (для державної реєстрації права власності та інших речових прав);
– 2 години (для державної реєстрації права власності та інших речових прав).

9. Як отримати інформацію з Державного реєстру прав?

Інформація з Державного реєстру прав надається за допомогою програмних засобів ведення Реєстру у паперовій або електронній формі.
Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається особі, яка бажає отримати таку інформацію та ідентифікована шляхом використання
кваліфікованого електронного підпису через веб-портал Мін’юсту. Для отримання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі особа, яка
бажає отримати таку інформацію, звертається до будь-якого надавача інформації з Державного реєстру прав. Надавач інформації з Державного
реєстру прав – державний реєстратор прав на нерухоме майно, уповноважена особа фронт-офісу або помічник нотаріуса.
Під терміном «фронт-офіс» слід розуміти центр надання адміністративних послуг, утворений відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги»
(далі – Закон).Частиною 1 статті 9 Закону визначено, що адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через
центри надання адміністративних послуг.Відповідно до ч. 6 ст. 12 Закону, Запорізькою міською радою було прийняте рішення «Про визначення переліку адміністративних послуг, які надаються через філії Центру надання адміністративних послуг в м. Запоріжжя». Адміністративні послуги з надання інформаційної довідки з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно внесено до переліку вищезазначеного рішення. Частиною 8 статті 12 Закону передбачено, що суб’єктам надання
адміністративних послуг забороняється приймати заяви, видавати суб’єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг (у тому числі
рішень про відмову в наданні адміністративних послуг), якщо такі послуги надаються через центри надання адміністративних послуг, крім випадків подання
заяв через Єдиний державний портал адміністративних послуг.

10. На підставі яких документів проводиться державна реєстрація права власності на земельну ділянку при приватизації?

Відповідно до п. 81-2, Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, для державної реєстрації права власності на земельну ділянку, права на яку набуваються шляхом передачі земельних ділянок у власність із земель державної або комунальної власності, подається рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність або про затвердження документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки та передачу її у власність чи надання у постійне користування.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

1. Куди звертатися ФОП, місцем проживання яких є зона АТО?

Відповідно до Наказу МЮУ № 3359/5 від 25.11.2016 державна реєстрація фізичних осіб – підприємців здійснюється незалежно від їх місця проживання в межах України.
Виконавчі органи місцевих рад, а також міські, районні державні адміністрації (у разі прийняття відповідною радою рішення про наділення такими повноваженнями), нотаріуси, акредитовані суб’єкти.
Реєстрацію припинення підприємницької діяльності для осіб, які переселилися з території проведення антитерористичної операції в період її проведення, здійснює державний реєстратор за адресою їх тимчасового проживання.

2. Спосіб подання документів ФОП, місцем проживання яких є зона АТО?

У паперовій формі документи подаються особисто або за дорученням, або поштовим відправленням.
У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена

3. Чи передбачений адміністративний збір за державну реєстрацію ФОП?

Державна реєстрація ФОП – безоплатно.
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності ФОП – безоплатно.
Державна реєстрація змін до відомостей про ФОП – платно (за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи-підприємця).

4. Хто є заявником і які документи подаються у разі виходу учасника зі складу засновників ТОВ/ТДВ?

Новий закон чітко розділив порядок дій та пакет документів, що подаються у разі виходу учасника (з виплатою йому вартості майна товариства та частини прибутку, що пропорційні його частці в статутному капіталі) та у разі передачі ним частки (частини частки) статутного капіталу.

У разі виходу учасника:
Заявник – особа, що виходить (її представник).
Документи:
– Заява про державну реєстрацію змін
– Квитанція про сплату АЗ
– Заява про вихід, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально (оригінал) – ч.5 ст.17 ЗУ «Про державну реєстрацію»
– Довіреність, якщо діє представник (оригінал або нотаріально засвідчена копія)
– Заяви про згоду інших учасників, якщо виходить учасник, який володіє часткою, що більше ніж 50% (можна від кожного окремо, можна одна від усіх інших учасників), нотаріально засвідчена (оригінал) – ч.5 ст.17 ЗУ «Про державну реєстрацію»
Для визначення розміру АЗ вирахувати кількість виписок, яка буде надсилатись: заявнику, ТОВ, попереднім учасникам, новим учасникам.
Увага! Не передбачено подання для реєстрації нотаріально засвідченої копії заяви про вихід, подається виключно оригінал.
Увага! При виході учасника із ТОВ/ТДВ статутний капітал підлягає обов’язковому зменшенню на частку учасника, який вийшов. Інші учасники ТОВ/ТДВ при цьому не можуть вжити будь-яких заходів щодо запобігання зменшенню статутного капіталу.
У разі передачі частки (частини частки) статутного капіталу:
Заявник – особа, яка набула частку (частину частки), або особа, яка передала її (їх представники).
Документи:
– Заява про державну реєстрацію змін
– Квитанція про сплату АЗ
– Акт приймання-передачі частки, нотаріально засвідчений (оригінал)
– Довіреність, якщо діє представник (оригінал або нотаріально засвідчена копія)
Для визначення розміру АЗ вирахувати кількість виписок, яка буде надсилатись: заявнику, ТОВ, попереднім учасникам, новим учасникам.

5. Розрахунок розміру адміністративного збору при реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною складу учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю або зміною розмірів їхніх часток.

Відповідно до ч. 4 ст. 25 ЗУ “Про державну реєстрацію” (у новій редакції) у день проведення державної реєстрації змін до відомостей ЄДР, пов’язаних:
a. із зміною складу учасників товариства,
б. або зміною розмірів їхніх часток, суб’єкт державної реєстрації повинен видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) виписку з ЄДР:
– заявнику
– товариству
– особам, які були зазначені у цьому реєстрі як учасники товариства до проведення реєстраційної дії
– особам, які зазначені у цьому реєстрі як учасники товариства після проведення реєстраційної дії
Якщо суб’єкту державної реєстрації відома електронна пошта осіб, яким надсилається ця виписка, він у той самий день додатково надсилає копію виписки зазначеним особам електронною поштою.
Згідно з абз. 8 ч.1 ст.36 ЗУ “Про державну реєстрацію”, якщо відповідно до частини четвертої статті 25 Закону певним особам має надсилатися виписка з Єдиного державного реєстру, розмір адміністративного збору збільшується на добуток 0,01 прожиткового мінімуму для працездатних осіб та кількості таких осіб.
Для визначення розміру АЗ у такому разі слід застосовувати формулу:
=681+(0,01*2270*х), де:
681 — розмір АЗ згідно зі ст. 36 ЗУ “Про державну реєстрацію”;
0,01 — ставка, на яку збільшується розмір АЗ (згідно абз.8 ч.1 ст.36, ст. 25 ЗУ “Про державну реєстрацію”);
2270 — розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня 2021 року (кожного року змінюється);
х — кількість виписок, які слід видати (розіслати): заявнику, ТОВ, попереднім учасникам, новим учасникам та учасникам, які залишаються в ТОВ/ТДВ.
Зауважте, якщо складати заокруглені значення, то вийде інша сума АЗ, тому складати слід неокруглені суми

6. Чи обмежена кількість учасників в ТОВ/ТДВ?

Ні, з 17.06.2018 кількість учасників ТОВ/ТДВ не обмежена.
Додатково зазначаємо, що з Цивільного кодексу України виключена стаття 141, якою було передбачено, що:
– товариство з обмеженою відповідальністю не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа
– особа може бути учасником лише одного товариства з обмеженою відповідальністю, яке має одного учасника
Станом на сьогодні такого обмеження не існує.

7. Чи повинні учасники зареєструвати зміни до статутних документів в триденний термін з моменту проведення загальних зборів?

Ні, обмеження у триденний термін щодо проведення будь-яких змін відсутні.
Триденний термін залишився лише для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи (ст.105 ЦК України).

РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

1. У який термін необхідно зареєструвати своє місце проживання?

Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

2. Які документи необхідні для реєстрації місця проживання?

Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:
1. Заяву встановленої форми.
2. Документ до якого вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист).
3. Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку);
4. Квитанцію про сплату адміністративного збору або роздруковану квитанцію з використанням програмного продукту «check» або інформацію (реквізити платежу) про сплату адміністративного збору в будь-якій формі* (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу).
5. Документи, що підтверджують:
право на проживання в житлі — ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);
право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи — довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою. згідно з додатком 9, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);
проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, — довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);
6. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);
Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.
У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

3. Якщо відсутня можливість звернутись за отриманням послуги особисто чи можливе подання документів представником?

Так. У разі подання заяви представником особи додатково подаються:
документ, що посвідчує особу представника;
документ, що підтверджує повноваження особи, як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

4. Що тягне за собою проживання особи без реєстрації місця проживання?

У разі проживання особи без реєстрації місця проживання, до неї застосовуються заходи адміністративного впливу відповідно до статті 197 КУпАП (санкція – попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень, передбачені ст..197 КУпАП, відповідно до рішення Запорізької міської ради, покладено на департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

5. Розташування відділів реєстрації місця проживання.

-відділ реєстрації фізичних осіб по Олександрівському району:
м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 1а;
-відділ реєстрації фізичних осіб по Дніпровському району:
м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 20;
-відділ реєстрації фізичних осіб по Заводському району: м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 74;
-відділ реєстрації фізичних осіб по Вознесенівському району:
м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 20;
-відділ реєстрації фізичних осіб по Хортицькому району:
м. Запоріжжя, вул. Лахтінська, 10;
-відділ реєстрації фізичних осіб по Шевченківському району:
м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, 5в;
-відділ реєстрації фізичних осіб по Комунарському району:
м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25а.

6. Як отримати довідку про склад сім’ї?

Відповідно до чинного законодавства України не передбачена форма довідки про склад сім’ї, крім того, у департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (далі –ДРП ЗМР) не має повноважень встановлювати родинні стосунки осіб. Відповідно Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» ДРП видають довідку про реєстрацію місця проживання особи. Згідно ст.3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» довідка про реєстрацію місця проживання – документ, який видається органом реєстрації особі за її вимогою та підтверджує реєстрацію місця проживання особи.
Інформація про місце реєстрації є персональними даними особи, тому службовим та посадовим особам розпорядників реєстрів та інших органів державної влади, що обробляють персональні дані, внесені до реєстрів, забороняється розголошувати персональні дані, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Тобто, для отримання довідки про реєстрацію місця проживання особа звертається до ДРП ЗМР особисто з паспортом або її представник за довіреністю, засвідченою відповідно до законодавства. Довідка видається на кожну особу окремо.
Довідки про реєстрацію місця проживання малолітніх та неповнолітніх дітей (до 18 років) видаються за зверненням одного з законних представників (батьків, опікунів) по пред’явленню документа, що посвідчує особу представника та свідоцтва про народження дитини.
Довідка про реєстрацію місця проживання видається в день звернення, після заповнення заяви.