Доповідна записка
про роботу щодо розгляду звернень громадян у
департаменті реєстраційних послуг Запорізької
міської ради у 2016 році

Робота щодо розгляду звернень громадян в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради (далі – департамент) проводилась відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпоряджень міського голови, відповідних рішень виконавчого комітету міської ради.
У 2016 році прийняті накази директора департаменту міської ради щодо роботи зі зверненнями громадян:
— від 04.04.2016 №10/1-р «Про порядок проведення особистого прийому та розгляду письмових звернень громадян керівниками департаменту реєстраційних послуг міської ради»;
— від 29.04.2016 №22-р «Про внесення змін до наказу від 04.04.2016 №10/1-р «Про порядок проведення особистого прийому та розгляду письмових звернень громадян керівниками департаменту реєстраційних послуг міської ради»;
— від 04.05.2016 №26-р «Про визначення відповідальної особи, яка займається діловодством з питань звернень громадян та контролює своєчасність їх розгляду»;
— від 23.09.2016 №56-р «Про внесення змін до наказу від 04.04.2016 № 10/1-р «Про порядок проведення особистого прийому та письмових звернень громадян керівниками департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради» зі змінами».
Всі структурні підрозділи департаменту забезпечують роботу зі зверненнями громадян на підставі наказу від 04.04.2016 № 10/1-р «Про порядок проведення особистого прийому та розгляду письмових звернень громадян керівниками департаменту реєстраційних послуг міської ради» зі змінами, яким регламентовані питання діловодства та контрольної діяльності у зазначеному напрямку роботи. В наказі затверджено дні особистого прийому громадян керівництвом департаменту реєстраційних послуг міської ради на 2016 рік. Графік особистого прийому громадян оприлюднено в газеті «Запорозька Січ» № 98-100 (6056-6058) від 02.06.2016, № 186 (6144) від 08.10.2016.
Для забезпечення постійного зв’язку з громадянами та оперативного реагування на питання, які турбують мешканців міста, в департаменті працює телефонна лінія приймальні департаменту 228-02-29, 068-502-81-55, 050-268-64-82. Телефон оприлюднено на сайті департаменту dreestrzmr@i.ua, на веб-сайті Запорізької міської влади meria.zp.ua та сторінці департаменту Facebook.
Департамент забезпечує доступ громадян до інформації, якою володіє шляхом систематичного та оперативного її оприлюднення (крім тої розповсюдження якої обмежено законодавством України), а саме: у газеті Запорізької міської ради «Запорозька Січ», на веб-сайті Запорізької міської влади, розміщується на сайті департаменту та сторінці департументу Facebook. На інформаційних стендах в приміщеннях департаменту для інформування населення міста розміщені: Закон України «Про звернення громадян», графіки прийому громадян керівництвом департаменту, графік прийому міського голови та його заступників, відомості щодо можливостей надання заяв, скарг, запитів, письмово на адресу департаменту, електронною поштою: dreestrzmr@i.ua.
Директором департаменту та заступниками директора департаменту першочергово розглядаються звернення, які надійшли від ветеранів війни і праці, багатодітних сімей, сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування. За звітний період на 13 особистих прийомах до директора департаменту та його заступників звернулося 22 особи з питань реєстрації нерухомості, реєстрації дитини за місцем проживання та надання відомостей про зареєстрованих осіб.
Громадянам, які звертаються до департаменту з юридичних питань, які входять до компетенції департаменту, надається правова допомога (роз’яснення) спеціалістами юридичного відділу департаменту.
За 2016 рік до департаменту надійшло 557 звернень від громадян міста. Кількість громадян, які звернулись у звітний період становить 611 осіб.
За видами звернень, визначених Законом України «Про звернення громадян», домінують заяви (клопотання) – 86,7% (483), скарги – 4,5 % (25), пропозиції (зауваження) – 0,5% (3), усні звернення – 3,9% (22), подяки – 4,3 % (24).
За звітний період кількість колективних звернень становить 4,1% (23) від загальної кількості звернень. Основною темою колективних звернень є питання передачі картотек мешканців житлово-будівельних кооперативів до департаменту, надання інформації щодо зареєстрованих осіб, реєстрації ОСББ та ознайомлення з їх уставними документами.
У 2016 році до департаменту від вищих органів влади надійшло 296 звернень, що складає 53,1% від загальної кількості звернень. Особлива увага приділяється розгляду звернень, які надійшли на Урядову гарячу лінію – 19,2% (107). Також ретельно відпрацьовуються звернення, які надійшли на розгляд від Запорізького обласного контактного центру, їх кількість складає 6,6% (37) від загальної кількості звернень.
Заяви та звернення від ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни першочергово розглядаються особисто директором департаменту реєстраційних послуг міської ради.
На протязі звітного періоду до департаменту надійшло 12,6 % (70) звернень від пенсіонерів, від інвалідів, ветеранів та учасників війни –2,5 % (14).
За звітний період кількість звернень громадян з питань державної реєстрації фізичних осіб становить 42,2% (235) від загальної кількості письмових звернень, з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців – 10,2 % (57), з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 6,8% (38). Кількість звернень громадян від вимушених переселенців із зони АТО щодо надання роз’яснень про відміну підтвердження місця реєстрації внутрішньопереміщених осіб склала 8,8% (49) від загальної кількості звернень. Звернення від громадян з інших питань становить 32% (178) від загальної кількості звернень.
Слід зазначити, що всі звернення, які надходять на адресу департаменту уважно розглядаються. Викладені факти ретельно перевіряються, докладаються зусилля до вирішення порушених у зверненнях питань. Юридичним відділом департаменту забезпечено належний контроль на відповідність нормам чинного законодавства відповідей заявникам. Правова допомога надається громадянам, як особисто, так і у телефонному режимі, з порушених питань діяльності департаменту.
Спеціалісти адміністративного відділу департаменту забезпечують належну реєстрацію, пошук, контроль за розглядом та термінами виконання звернень громадян.
Діяльність департаменту направлена на роботу з мешканцями міста та іншими громадянами. З метою покращення умов обслуговування громадян, усунення недоліків та зауважень з боку відвідувачів, відділ реєстрації фізичних осіб по Дніпровському району управління державної реєстрації фізичних осіб департаменту здійснює прийом громадян за адресою: пр. Маяковського, буд. 20.
З метою підвищення рівня відповідальності виконавців за якість та своєчасність розгляду звернень громадян адміністративним відділом департаменту за звітний період проведена відповідна робота, а саме:
— щоденно надавались консультації громадянам щодо реалізації їх прав та порядку розгляду звернень;
— систематично надавались консультації спеціалістам департаменту з питань підготовки відповідей на звернення громадян, форми та адресування;
— щотижнево проводиться робота з відповідальними виконавцями щодо неухильного дотримання термінів розгляду письмових звернень громадян та звернень на особистих прийомах керівників департаменту;
— 13 працівників департаменту відвідали 17.05.2016 апаратне навчання за темою: «Забезпечення роботи зі зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування» у виконавчому комітеті міської ради;
— з метою забезпечення якісної підготовки відповідей на звернення громадян, у звітний період в департаменті проведено апаратне навчання зі спеціалістами структурних підрозділів з питань організації роботи з письмовими та усними зверненнями громадян, основних нормативно-правових актів України з питань розгляду звернень громадян та основних вимог до оформлення відповідей заявникам, міськвиконкому та обласної державної адміністрації.
За звітний період за результатами розгляду звернень громадян вирішені позитивно 158 звернень або 28,4 % від загальної кількості звернень, надані роз’яснення на 371 (66,6%), відмовлено – 12 (2,2%), в зв’язку з тим, що вимоги викладені в цих зверненнях суперечать чинному законодавству, 16 звернень знаходяться на стадії розгляду.
Робота зі зверненнями громадян знаходиться на постійному контролі керівництва департаменту реєстраційних послуг міської ради і спрямована на забезпечення конституційного права громадян на їх звернення.

Начальник адміністративного
відділу О.О. Остапенко

Додаток №1 Наказ директора департаменту реєстраційних послуг
Запорізької міської ради від 04.04.2016 № 10/1р «ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та проведення особистого прийому громадян
керівниками департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради»